Merkez Bankası ,Faiz oranını 75 baz puan daha düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Siyaseti Heyeti (PPK), siyaset getirisinde 75 baz puan indirime gitti. Böylelikle yüzde 12 seviyesindeki siyaset neması nispeti yüzde 11,25’e çekildi.

Siyaset getirisine ait kestirimler 100 baz puan indirim ve nemaların sabit tutulacağı istikametinde iki kümede ağırlaşıyordu.

Nema kararı sonrası dolar/TL, 5.86’nın altını gördü.

Merkez Bankası’nın getiri indirimine gittiği son 6 PPK içtima tarihleri ve değişim orantıları şöyle:

TARİHGETIRI ORANTISI
14 Eylül 201824,00
26 Temmuz 201919,75
13 Eylül 201916,50
25 Ekim 201914,00
12 Aralık 201912,00
16 Ocak 202011,25

PPK sonrası yapılan kıymetlendirme şöyle:

Son periyo da ait olgular iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin sürdürüldüğü görülmektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki güzelleşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Yarışma gücündeki gelişmelerin pozitif etkileri sürerken global büyüme görünümündeki zayıflama komprodor  sermaye akışını yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye eği gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşme sinyalleri ile birlikte iktisattaki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son periyotta bariz bir düzgünleşme kaydeden cari süreçler istikrarının alınan önlemlerin de katkısıyla önümüzdeki devirde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

Dış gelişmelere dikkat çekti

Global iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve global pahalılığın düşük seviyesi gelişmiş memleket merkez bankalarının para siyasetlerini genişleyici yanda sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut global finansal koşullar ve son periyotta global ticarete ait beklentilerdeki kısmi güzelleşme gelişen devlet finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk arzusunu desteklemektedir. Bununla birlikte, korumacılık tedbirlerinin, global iktisat siyasetlerine dair bir belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin varlık akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği tesirleri yakından izlenilmektedir

Makro ekonomik göstergelerdeki güzelleşmeye vurgu 

Pahalılık görünümündeki düzgünleşme devam etmekte, pahalılık beklentilerindeki umumiye yayılan düzelme sürmektedir. Pahalılık başta olmak üzere makro ekonomik göstergelerdeki düzgünleşme devlet risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet ögeleri üzerindeki basınçların sınırlanmasına ekte bulunmaktadır.

Döviz kuru, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek pahalılık göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu iddiasıyla büyük ölçüde entegrasyonlu olduğu kıymetlendirilmektedir. Bu çerçevede Heyet, pahalılık görünümünü etkileyen tüm ögeleri dikkate alarak, siyaset getirisinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para siyaseti duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla koordinasyonunu koruduğu bedellendirilmektedir.

Konsey, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, memleket risk priminin gerilemesi, uzun vadeli getirilerin aşağı gelmesi ve iktisattaki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük değer taşıdığını kıymetlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile entegrasyonlu biçimde gerçekleşmesi için para siyasetindeki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, nakdî duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak halde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar emelleri doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Yorum Yok

Cevap bırakın